Miljø- og Fødevareudvalget (MOF) Alm. del
Samling: 2016-17

Spørgsmål 598

Vil ministeren oversende alle mundtlige og skriftlige forelæggelser, orienteringer m.v. af ministeren vedrørende muligheder for stramning af reglerne for kvotekoncentration, siden primo december 2015?
Dato: 30-03-2017
Status: Endeligt besvaret
Emne: fiskeri og havbrug

Supplerende svar

Dokumentdato: 31-03-2017
Modtaget: 31-03-2017
Omdelt: 31-03-2017

Fortroligt dokument

Endeligt svar

Dokumentdato: 31-03-2017
Modtaget: 31-03-2017
Omdelt: 31-03-2017

MOF alm. del svar på spm. 598 om oversendelse af materiale til orientering af ministeren om stramning af reglerne for kvotekoncentration m.v., fra miljø- og fødevareministeren

MOF alm. del - svar på spm. 598.pdf
Html-version
2017.02.03. 2767963. . Svar på bem. til implementering af fiskeripakken fra beretningspartierne af 01.02.17.pdf
Html-version
2017.02.06. 2775365. . Høring af reguleringsbek., svar til Kollerup og overendelse til MOF m.v..pdf
Html-version
2017.01.28. 2747792. . Høring af reguleringsbekendtgørelsen ifm. implementering af fiskepakken.pdf
Html-version
2016.03.18. 2117778. . Opfølgning på besvarelse af MOF alm. del - spm. 120, 121 og 122 vedr. koncentrationsreglerne.pdf
Html-version
2016.09.14. 2488689. . Materiale til sættemøde for forhandlinger om servicetjek af fiskeriområdet 2016.pdf
Html-version
2016.09.19. 2495591. . Materiale til 2. forhandlingsmøde og servicetjek fiskeri.pdf
Html-version
2016.11.17. 2631742. . Servicetjek fiskeri 9. forhandlingsmøde 16. november(S+DF).pdf
Html-version
2016.11.11. 2618834. . Forhandlingstrategi i servicetjek fiskeri efter 7. forhandlingsmøde.pdf
Html-version
2016.11.17. 2629628. . Servicetjek fiskeri 8. forhandlingsmøde (S+DF).pdf
Html-version
2016.11.09. 2614158. . Godkendelse Udsendelse af udleveringsnotitser + aftaletekst, servicetjek fiskeri.pdf
Html-version
2016.11.11. 2616099. . Materiale til 7. forhandlingsmøde om servicetjek fiskeri.pdf
Html-version
2016.11.07. 2603917. . Forhandlingsstrategi servicetjek fiskeri efter 5. forhandlingsmøde.pdf
Html-version
2016.10.07. 2538665. . Materiale til 4. forhandlingsmøde om servicetjek fiskeri.pdf
Html-version
2016.09.12. 2477086. . Servicetjek fiskeri - ordførermateriale til udsendelse - før forhandling.pdf
Html-version

Endeligt svar

Dokumentdato: 31-03-2017
Modtaget: 31-03-2017
Omdelt: 31-03-2017

MOF alm. del - svar på spm. 598 om oversendelse af materiale til orientering af ministeren om stramning af reglerne for kvotekoncentration m.v., fra miljø- og fødevareministeren

MOF alm. del - svar på spm. 598.pdf
Html-version
2017.02.03. 2767963. . Svar på bem. til implementering af fiskeripakken fra beretningspartierne af 01.02.17.pdf
Html-version
2017.02.06. 2775365. . Høring af reguleringsbek., svar til Kollerup og overendelse til MOF m.v..pdf
Html-version
2017.01.28. 2747792. . Høring af reguleringsbekendtgørelsen ifm. implementering af fiskepakken.pdf
Html-version
2016.03.18. 2117778. . Opfølgning på besvarelse af MOF alm. del - spm. 120, 121 og 122 vedr. koncentrationsreglerne.pdf
Html-version
2016.09.14. 2488689. . Materiale til sættemøde for forhandlinger om servicetjek af fiskeriområdet 2016.pdf
Html-version
2016.09.19. 2495591. . Materiale til 2. forhandlingsmøde og servicetjek fiskeri.pdf
Html-version
2016.11.17. 2631742. . Servicetjek fiskeri 9. forhandlingsmøde 16. november(S+DF).pdf
Html-version
2016.11.11. 2618834. . Forhandlingstrategi i servicetjek fiskeri efter 7. forhandlingsmøde.pdf
Html-version
2016.11.17. 2629628. . Servicetjek fiskeri 8. forhandlingsmøde (S+DF).pdf
Html-version
2016.11.09. 2614158. . Godkendelse Udsendelse af udleveringsnotitser + aftaletekst, servicetjek fiskeri.pdf
Html-version
2016.11.11. 2616099. . Materiale til 7. forhandlingsmøde om servicetjek fiskeri.pdf
Html-version
2016.11.07. 2603917. . Forhandlingsstrategi servicetjek fiskeri efter 5. forhandlingsmøde.pdf
Html-version
2016.10.07. 2538665. . Materiale til 4. forhandlingsmøde om servicetjek fiskeri.pdf
Html-version
2016.09.12. 2477086. . Servicetjek fiskeri - ordførermateriale til udsendelse - før forhandling.pdf
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 30-03-2017
Modtaget: 30-03-2017
Omdelt: 30-03-2017

Spm. om oversendelse af materiale til orientering af ministeren om stramning af reglerne for kvotekoncentration m.v., til miljø- og fødevareministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version