L 98 Forslag til lov om ændring af straffeloven.
(Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje med et barn under 15 år ved udnyttelse af fysisk eller psykisk overlegenhed og for falsk anklage).
Af: Justitsminister Søren Pind (V)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2015-16
Status: Delt

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 16-12-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 22-01-2016
Betænkning afgivet 19-05-2016
2. behandlet/direkte til 3. behandling 24-05-2016
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Formålet med lovforslaget er at forhøje straffen for ved vold eller trussel om vold at tiltvinge sig samleje med et barn under 12 år, for at skaffe sig samleje med et barn under 15 år ved at udnytte sin fysiske eller psykiske overlegenhed og for at skaffe sig samleje ved anden ulovlig tvang eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, hvor den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen. Samtidig foreslås det at skærpe straffen for falsk anklage for voldtægt og seksualforbrydelser mod børn.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2016.
Delt i: