L 35 Forslag til lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning.
(Friere adgang til oprettelse m.v. af apoteksfilialer, veterinærafdelinger og apoteksudsalg, ændret procedure for Sundhedsstyrelsens meddelelse af apotekerbevilling og bidrag ved ansættelse af sygehusapotekere, ophævelse af apotekeres adgang til statsgaranti ved lånoptagelse m.v.).
Af: Minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup (S)
Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 09-10-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 07-11-2014
Betænkning afgivet 14-04-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 21-04-2015
3. behandlet, vedtaget 28-04-2015
Ministerområde:
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Resumé:
Formålet med lovforslaget er at etablere fundamentet for en modernisering af apotekersektoren.

I 2012 fik en tværministeriel arbejdsgruppe til opgave at forelægge regeringen forslag til modeller, der inden for de skitserede målsætninger kunne fremme en modernisering af apotekersektoren og en effektiv ressourceanvendelse, herunder besparelser, der kunne medvirke til at nedbringe de offentlige udgifter på området. Lovforslaget er blevet til på baggrund af den rapport, arbejdsgruppen udarbejdede. Der lægges med lovforslaget op til, at apotekerne er – og fortsat bør være – en del af sundhedsvæsenet snarere end en del af detailhandelen, hvilket betyder, at der fortsat lægges op til en indgående regulering af sektoren.

Loven træder i kraft den 1. juli 2015.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 97 (V, S, DF, RV, SF, EL, KF, ALT), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 5 (LA).