L 80 Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og tinglysningsafgiftsloven.
(Vurderingerne i 2013-2015 og tinglysningsafgift af handelsprisen).
Af: Skatteminister Holger K. Nielsen (SF)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 20-11-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 06-12-2013
Betænkning afgivet 12-12-2013
2. behandlet/direkte til 3. behandling 17-12-2013
3. behandlet, vedtaget 20-12-2013
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven er et led i udmøntningen af regeringens udspil til, hvordan kvaliteten af de offentlige ejendomsvurderinger kan forbedres (»Tillid til ejendomsvurderingerne«). Efter loven vil ejendomsvurderingerne i 2013 og 2014 blive foretaget på den måde, at vurderingerne fra 2011 og 2012 videreføres uændret. 2013-vurderingerne vil dog blive nedsat med 2,5 pct. i forhold til vurderingerne i 2011.

Ejendomme, som opstår ved udstykning, eller som ændres ved opførelse eller udvidelse af bygninger, ændring af grundareal eller på anden måde, vurderes i 2013 eller 2014. Erhvervsejendomme m.v. skal vurderes i 2015 samtidig med ejerboliger. Vurderingerne foretages med anvendelse af et nyt vurderingssystem, som etableres på grundlag af de anbefalinger, der kommer fra det ekspertudvalg, skatteministeren har nedsat.

Der kan klages over de nævnte vurderinger inden for samme tidsrum, hvor der vil kunne klages over 2015-vurderingen, dvs. cirka fra den 1. marts til den 1. juli 2016. I forlængelse heraf suspenderes muligheden for at få foretaget vurderinger uden for de almindelige vurderingsterminer.

SKAT kan desuden af egen drift frem til den 1. juli 2015 nedsætte 2011-vurderinger i forbindelse med korrektion af fejl. Dette gælder såvel de fejl, som SKAT selv måtte konstatere, som de fejl, som SKAT bliver gjort opmærksom på.

Tinglysningsafgift ved bolighandel skal som hovedregel altid betales af handelsprisen, uanset om den ligger over eller under vurderingen.

Loven træder i kraft den 1. januar 2014.
Afstemning:
Vedtaget 50 stemmer for forslaget (S, RV, SF, UFG) 17 stemmer imod forslaget (DF, LA) 36 stemmer hverken for eller imod forslaget (V, EL, KF)