L 49 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love.
(Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier og forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor).
Af: Skatteminister Holger K. Nielsen (SF)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2012-13
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 01-11-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 13-11-2012
Betænkning afgivet 05-12-2012
2. behandlet/direkte til 3. behandling 11-12-2012
3. behandlet, vedtaget 14-12-2012
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven ophæver iværksætterskatten, som blev gennemført i 2009, ved at indføre skattefrihed for avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier uanset ejertid. Ophævelsen af iværksætterskatten finansieres ved at forhøje lønsumsafgiften for den finansielle sektor. Iværksætteraktieordningen ophæves, før den træder i kraft. Formålet er at øge selskabers investeringer i vækstvirksomheder, idet det vil være lettere for virksomhederne at tiltrække risikovillig kapital, når avancerne af porteføljeaktierne bliver skattefrie.

Loven udmønter en del af aftalen om skattereformen, som den 22. juni 2012 blev indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti.
Afstemning:
Vedtaget 100 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF) 5 stemmer imod forslaget (LA) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget