L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.
(Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter).
Af: Skatteminister Thor Möger Pedersen
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 21-11-2011
1. behandlet / henvist til udvalg 29-11-2011
Betænkning afgivet 14-12-2011
2. behandlet/direkte til 3. behandling 16-12-2011
3. behandlet, vedtaget 21-12-2011
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven indebærer, at selskaber og selvstændige erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, får mulighed for at få udbetalt skattekreditter, dvs. skatteværdien af underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsaktiviteter. Formålet med loven er at fremme især små virksomheders forskning og udvikling og dermed skabe mere vækst, idet virksomhedernes likviditet styrkes i den fase, hvor forsknings- og udviklingsaktiviteter endnu ikke har resulteret i indtægter for virksomhederne.

Loven er et led i udmøntningen af regeringens og Enhedslistens aftale om finansloven for 2012.
Afstemning:
Vedtaget 105 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF) 6 stemmer imod forslaget (LA) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget