L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer
(fedtafgiftsloven).
Af: Skatteminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2010-11 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 19-01-2011
1. behandlet / henvist til udvalg 25-01-2011
Betænkning afgivet 02-03-2011
2. behandlet/henvist til udvalg 15-03-2011
Tillægsbetænkning afgivet 15-03-2011
3. behandlet, vedtaget 17-03-2011
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven indfører en afgift på mættet fedt i de fødevarer, der er primære kilder til mættet fedt. Afgiften er fastsat til 16 kr. pr. kg mættet fedt i fødevaren.

Desuden indfører loven en bagatelgrænse, så fødevarer med et indhold af mættet fedt på 2,3 pct. og derunder friholdes for afgiften. Bagatelgrænsen betyder, at der bl.a. ikke bliver afgift på mælk.

Loven indfører også en registreringsgrænse, så små producenter eller importører af de pågældende fødevarer hverken skal registreres eller opgøre og afregne afgift. Det gælder virksomheder med en årlig omsætning af afgiftspligtige fødevarer på 50.000 kr. ekskl. afgift.

Danske og udenlandske fødevarer bliver ligestillet gennem en dækningsafgift. Det vil sige, at fødevarer, der importeres her til landet, bliver pålagt fedtafgift på samme måde, som der skal betales fedtafgift af danske fødevarer. Samtidig stiger afgiften på bordvin med 73 øre pr. l fra 6,14 kr. til 6,87 kr. pr. l.

Loven bidrager til finansiering af forårspakke 2.0 med en årlig indtægt på ca. 1,5 mia. kr. inkl. moms. Loven trådte i kraft den 1. oktober 2011.

Lovforslaget udmøntede forårspakke 2.0, og ifølge regeringens (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkepartis serviceeftersyn af forårspakken blev det besluttet at inddrage kød i afgiftsgrundlaget.
Afstemning:
Vedtaget 102 stemmer for forslaget (V, S, DF, SF, KF, RV) 1 stemmer imod forslaget (LA) 3 stemmer hverken for eller imod forslaget (EL, UFG)