Lovforslag

Din søgning gav 219 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 213 Forslag til finanslov for finansåret 2012. Finansministeriet 2010-11 (1. samling)
L 212 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpede regler for udenlandske studerende). Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2010-11 (1. samling)
L 211 Forslag til lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven. (Styrket kommunal vejledningspligt og indførelse af resultattilskud i forbindelse med repatriering m.v.). Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2010-11 (1. samling)
L 210 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpede udvisningsregler). Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2010-11 (1. samling)
L 209 Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpede straffe for hjemmerøveri og organiseret indbrudskriminalitet). Justitsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 208 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og lov om hjemmeservice. (Forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet). Skatteministeriet 2010-11 (1. samling)
L 207 Forslag til lov om ændring af folkeoplysningsloven. (Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab, kommunal folkeoplysningspolitik, øget brugerinddragelse m.v.). Undervisningsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 206 Forslag til lov om ændring af lov om garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og ligningsloven. (Indførelse af »medgiftsordning« for nødlidende pengeinstitutter). Økonomi- og Erhvervsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 205 Forslag til lov om ændring af lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. (Udvidelse af visse dispensationsmuligheder med henblik på at styrke private virksomheders muligheder for eksport, f.eks. af sundheds- og velfærdsløsninger). Økonomi- og Erhvervsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 204 Forslag til lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. (Effektivisering af sagsbehandlingen i Klagenævnet for Udbud m.v.). Økonomi- og Erhvervsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 203 Forslag til lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. (Udvidelse af lovens anvendelsesområde til også at omfatte regioners og kommuners byggevirksomhed). Økonomi- og Erhvervsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 202 Forslag til lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v. og udlændingeloven. (Fingeraftryk i pas m.v.). Justitsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 201 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter. (Forhøjelse af beløbsgrænse for den forenklede inkassoproces m.v.). Justitsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 200 Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Udlicitering af daginstitutioner, fritidshjem og klubtilbud m.v. til private leverandører). Socialministeriet 2010-11 (1. samling)
L 199 Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven. (Kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse). Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 198 Forslag til lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter. Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 197 Forslag til lov om behandling af personoplysninger skal muliggøre driften af den statslige varslingstjeneste for internettrusler m.v., hvor pakke- og trafikdata overvåges for at imødegå internettrusler. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2010-11 (1. samling)
L 196 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Skattefritagelse for mindre personalegoder, rigsfællesskabsfradrag, skattefritagelse for nedrivningsstøtte m.v.). Skatteministeriet 2010-11 (1. samling)
L 195 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om tobaksafgifter, lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. og forskellige andre love. (Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug m.v., forkortelse af kredittider for tobaksafgift og lempelse af ølmoderationsordningen). Skatteministeriet 2010-11 (1. samling)
L 195 A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug m.v.). Skatteministeriet 2010-11 (1. samling)
L 195 B Forslag til lov om ændring af lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (Forkortelse af kredittider for tobaksafgift og lempelse af ølmoderationsordningen). Skatteministeriet 2010-11 (1. samling)
L 194 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og selskabsskatteloven. (Skattefritagelse for gevinst og udbytte af iværksætteraktier m.v.). Skatteministeriet 2010-11 (1. samling)
L 193 Forslag til lov om ægtefælleskifte m.v. Justitsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 192 Forslag til lov om indfødsrets meddelelse. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2010-11 (1. samling)
L 191 Forslag til lov om næring. Økonomi- og Erhvervsministeriet 2010-11 (1. samling)
Din søgning gav 219 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200