L 192 Forslag til lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og lov om Danmarks Grundforskningsfond.
(Styrkelse af Danmarks Forskningspolitiske Råd, nedlæggelse af Koordinationsudvalget, præcisering af formål, ansvar og opgavefordeling for forskningsråd m.v.).
Af: Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen
Udvalg: Udvalget for Videnskab og Teknologi
Samling: 2009-10
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 26-03-2010
1. behandlet / henvist til udvalg 16-04-2010
Betænkning afgivet 20-05-2010
2. behandlet/direkte til 3. behandling 28-05-2010
3. behandlet, vedtaget 04-06-2010
Ministerområde:
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Resumé:
Loven indeholder en mindre reform af forskningsrådssystemet, hvor man bl.a. indfører en skarpere adskillelse mellem Danmarks Forskningspolitiske Råd og de bevilgende forskningsråd. Således får DFR eget sekretariat og forventes at føre en mere aktiv forskningspolitisk rolle fremover, herunder rådgivning om internationale forhold. Der var enkelte ændringsforslag af overgangskarakter.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 108 stemmer.