Lovforslag

Din søgning gav 235 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 225 Forslag til finanslov for finansåret 2011. Finansministeriet 2009-10
L 224 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet). Beskæftigelsesministeriet 2009-10
L 223 Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). (Forkortelse af perioden med statens voksenuddannelsesstøtte til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse). Undervisningsministeriet 2009-10
L 222 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden). Beskæftigelsesministeriet 2009-10
L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven. (Ingen regulering af beløbsgrænser i 2011-2013, begrænsning af fradraget for faglige kontingenter og loft over børnefamilieydelsen). Skatteministeriet 2009-10
L 220 Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre). Finansministeriet 2009-10
L 219 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Forhøjelse af det betingede bloktilskud og nedsættelse af bloktilskud ved budgetoverskridelser). Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2009-10
L 218 Forslag til lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning. (Ændring af perioden for individuelle nedsættelser af bloktilskuddet og justering af undtagelsesbestemmelserne for kommuner, der tidligere har nedsat skatten). Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2009-10
L 217 Forslag til lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Økonomi- og Erhvervsministeriet 2009-10
L 216 Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven og lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsum-is, lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (Forhøjelse af tillægsafgiften for alkoholsodavand, indførelse af tillægsafgift for cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand og forhøjelse af tobaksafgiften). Skatteministeriet 2009-10
L 215 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. (Nedsættelse af grundskyldpromillen for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug). Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2009-10
L 214 Forslag til lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane. (Nedlæggelse af Banedanmarks bestyrelse m.v.). Transportministeriet 2009-10
L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig udligningsskat på store pensionsudbetalinger, afskaffelse af særligt ægtefællefradrag m.v.). Skatteministeriet 2009-10
L 212 Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.). Socialministeriet 2009-10
L 211 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. (Nye principper for fastsættelse af kapitaliseringsfaktorer og for opgørelsen af årsløn, ændring af anmeldelsesfrist og ophævelse af underretningspligt). Beskæftigelsesministeriet 2009-10
L 210 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Udvidelse af miljøzoneordningen, krav om miljøzonemærker for udenlandske køretøjer, mulighed for tilbageholdelse af transportmidler m.v.). Miljøministeriet 2009-10
L 209 Forslag til lov om indfødsrets meddelelse. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2009-10
L 208 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven. (Afskæring af fradragsret for nye indbetalinger til en kapitalpension efter udbetaling af en kapitalpension, undtagelse af indeksordninger fra loftet på 100.000 kr. for fradragsberettigede indbetalinger m.v.). Skatteministeriet 2009-10
L 207 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og investorer og lov om påligningen af indkomstskat til staten. (Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings udløb). Økonomi- og Erhvervsministeriet 2009-10
L 206 Forslag til lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild. Miljøministeriet 2009-10
L 205 Forslag til lov om ændring af lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. (Universitetsnære gæsteforsker- og ungdomsboliger samt serviceerhverv m.v. på universiteterne). Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009-10
L 204 Forslag til lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysning om løn m.v. (Forhindring af spekulationsmulighed og indberetning af ferie til Feriekonto via indkomstregisteret). Beskæftigelsesministeriet 2009-10
L 203 Forslag til lov om afgifter af spil. Skatteministeriet 2009-10
L 202 Forslag til lov om spil. Skatteministeriet 2009-10
L 201 Forslag til lov om ændring af børnefamilieydelsesloven og forskellige andre love. (Ungeydelse for 15-17 årige, mulighed for at standse ungeydelsen m.v.). Skatteministeriet 2009-10
Din søgning gav 235 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200