V 32 Om kanonlister i undervisningen.
Samling: 2011-12
Status: Vedtaget

Om forslag til vedtagelse

Fremsat:
23-02-2012
Forslag til vedtagelse:
Folketinget konstaterer, at det nuværende folkeskoleforlig forpligter til kanonundervisning i dansk og historie. Ifølge gældende lov betyder det, at der er pligt til at undervise ud fra historie- og litteraturkanoner. Folketinget finder, at historie- og litteraturkanonerne fremover i højere grad skal bruges som inspiration til folkeskolens lærere. Forligskredsen vil i forbindelse med det kommende folkeskoleforlig undersøge, hvordan kanonerne kan bruges mest hensigtsmæssigt. Folketinget finder det vigtigt, at lærerne i folkeskolen har mulighed for og frihed til at tilrettelægge undervisningen ud fra den gruppe af elever, de underviser, og anvende de metoder og materialer, der kan skabe det bedst mulige faglige udbytte for eleverne.
Afstemning:
V 32 vedtaget med 63 stemmer (S, RV, SF, EL og LA) mod 48 (V, DF og KF). Dermed er V 30 bortfaldet.
Fremsat under: