L 61 Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Sprognævn.
(Varetagelse af dansk tegnsprog).
Udvalg: Kulturudvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 06-11-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 17-12-2013
Betænkning afgivet 09-04-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 06-05-2014
3. behandlet, vedtaget 13-05-2014
Ministerområde:
Kulturministeriet
Resumé:
Med loven kommer dansk tegnsprog til at indgå som et ansvarsområde under Dansk Sprognævn på lige fod med det danske sprog. Dermed opnår tegnsprog anerkendelse i dansk lovgivning ligesom i de øvrige nordiske lande.
Afstemning:
Vedtaget 106 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget