L 61 Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Sprognævn.
(Varetagelse af dansk tegnsprog).
Udvalg: Kulturudvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Tidsplan

Fremsat 06-11-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 17-12-2013
Deputation 26-02-2014
Politisk drøftelse 09-04-2014
Betænkning afgivet 09-04-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 06-05-2014
3. behandlet, vedtaget 13-05-2014