Dit Demokrati: Undervisningsfilm

Brug Folketingets film om folkestyret i din undervisning i samfundsfag. Der findes 22 forskellige film med tilhørende elevopgaver.

Pige læser grundloven
Større

 

Her er Dit Demokrati – 22 film om folkestyret, Folketingets arbejde og EU med tilhørende elevopgaver. Materialet er udviklet af Folketinget til undervisningen i samfundsfag i 8. og 9.-klasse. Materialet understøtter Fælles Mål, og filmene kan ses uafhængigt af hinanden. Under hver film finder du inspiration til elevopgaver.

PDF'erne vises bedst i internetbrowseren Chrome eller Firefox. Undgå så vidt mulig Explorer.

Elevopgaver til filmene om EU kommer på hjemmesiden i løbet af foråret 2018.

Overordnet lærervejledning

Her finder du den overordnede lærervejledning til Dit Demokrati. Den beskriver, hvordan du kan bruge film og elevopgaver i din undervisning.

I Danmark har vi demokrati. Det vil sige, at befolkningen har indflydelse på, hvem der bestemmer. Men sådan er det ikke alle steder. Nogle lande har nemlig autoritære styrer.

Se filmen og bliv klogere på forskellen på de to styreformer.  

lille billedeDownload elevopgaver til filmen (skrivbar pdf) 


Lille billedeDownload lærervejledning til filmen (pdf)

 

Politikerne i Folketinget er valgt til at lave love på vores vegne. Det hedder repræsentativt demokrati. Men nogle gange bliver befolkningen inddraget mere i beslutningerne – f.eks. ved folkeafstemninger. Det hedder direkte demokrati.

Se filmen og bliv klogere på forskellen på de to demokratiformer.  

demokratiformer thumpnail Download elevopgaver til filmen (skrivbar pdf)

demokratiformer thumpnailDownload lærervejledning til filmen (pdf)

I grundloven står de overordnede spilleregler for vores samfund. Den beskriver bl.a., hvilke grundlæggende frihedsrettigheder du har som borger, f.eks. religions-, forsamlings- og ytringsfrihed. 

Se filmen og bliv klogere på grundloven.  

Lille billedeDownload elevopgaver til filmen (skrivbar pdf)
Lille billedeDownload lærervejledning til filmen (pdf)
Fra 1660 til 1849 var der enevælde i Danmark. Kongen havde al magt. Men i 1800-tallet ulmede utilfredsheden blandt borgerne i Europa, og i 1849 fik Danmark sin første demokratiske grundlov. 

Se filmen og bliv klogere på, hvordan vi fik grundloven.  

Lille billedeDownload elevopgaver til filmen (skrivbar pdf)
Lille billedeDownload lærervejledning til filmen (pdf)
Grundloven beskriver dine frihedsrettigheder som borger. Du har f.eks. ret til at ytre dig frit, til at tro, hvad du vil, og til at samles med dem, du har lyst til. 

Se filmen og bliv klogere på dine rettigheder.  

Lille billedeDownload elevopgaver til filmen (skrivbar pdf)
Lille billedeDownload lærervejledning til filmen (pdf)
Da Danmark fik sin første grundlov i 1849, var det kun 15 pct. af befolkningen, der kunne stemme. Først i 1915 fik kvinder stemmeret, og senere blev en række andre befolkningsgrupper også inkluderet i demokratiet. 

Se filmen og bliv klogere på, hvordan valgretten har ændret sig gennem tiden.  

Lille billedeDownload elevopgaver til filmen (skrivbar pdf)
Lille billedeDownload lærervejledning til filmen (pdf)
Folketinget bestemmer ikke alt i Danmark. Nogle beslutninger bliver truffet lokalt i kommunerne og regionerne. Og fordi Danmark er medlem af EU, skal vi også følge de love, EU's medlemslande bliver enige om. 

Se filmen og bliv klogere på forholdet mellem kommuner, regioner, Folketinget og EU.  

Lille billedeDownload elevopgaver til filmen (skrivbar pdf)
Lille billedeDownload lærervejledning til filmen (pdf)
For at en idé kan blive til lov, skal den bl.a. diskuteres tre gange i Folketingssalen. Og organisationer osv. skal have mulighed for at komme med input til lovforslaget, inden folketingsmedlemmerne kan stemme om det. 

Se filmen og bliv klogere på, hvordan en lov bliver til.  
Lille billedeDownload elevopgaver til filmen (skrivbar pdf)
Lille billedeDownload lærervejledning til filmen (pdf)
Finansloven indeholder statens budget for det næste år. Partierne har forskellige meninger om, hvor mange penge der fx skal gå til uddannelses-, miljø- og forsvarsområdet Derfor forhandler de ofte i lang tid, inden de bliver enige om, hvordan pengene skal fordeles. 

Se filmen og bliv klogere på finansloven.  

Lille billedeDownload elevopgaver til filmen (skrivbar pdf)
Lille billedeDownload lærervejledning til filmen (pdf)
Danmark bliver styret af en regering. Den består af statsministeren, som har en række ministre under sig. Det er ofte regeringen, der kommer med de lovforslag, Folketingets skal forhandle og stemme om. 

Se filmen og bliv klogere på, hvad en regering er, og hvad den laver. 
Lille billedeDownload elevopgaver til filmen (skrivbar pdf)
Lille billedeDownload lærervejledning til filmen (pdf) 
Regeringen har meget magt. Men hvem holder øje med, at regeringen ikke misbruger magten? Det gør bl.a. de partier i Folketinget, der ikke er med i regeringen. 

Se filmen og bliv klogere på, hvordan Folketinget kontrollerer regeringen. 
Lille billedeDownload elevopgaver til filmen (skrivbar pdf)
Lille billedeDownload lærervejledning til filmen (pdf)
Folketinget består af 179 medlemmer. De bliver valgt ved et folketingsvalg mindst hvert 4. år. Det er statsministeren, der udskriver valget. Bagefter er der en periode med valgkamp. Og så kommer valgdagen, hvor alle med stemmeret kan være med til at bestemme, hvem der skal sidde i Folketinget. 

Se filmen og bliv klogere på, hvad et folketingsvalg er, og hvordan du stemmer. 
Lille billedeDownload elevopgaver til filmen (skrivbar pdf)
Lille billedeDownload lærervejledning til filmen (pdf)
De fleste folketingspolitikere er medlem af et parti. I partierne bliver medlemmerne enige om, hvad de vil kæmpe for, og hvordan de synes, samfundet skal se ud. 

Se filmen og bliv klogere på, hvad et politisk parti er.  
Lille billedeDownload elevopgaver til filmen (skrivbar pdf)
Lille billedeDownload lærervejledning til filmen (pdf)
Folketingsmedlemmerne har en travl hverdag. De går til møder, besøger virksomheder, giver interviews og deltager i debatter og afstemninger i Folketingssalen. Og så skal de også sørge for at holde sig orienteret om samfundet. 

Se filmen og bliv klogere på politikerens opgaver. 
Lille billedeDownload elevopgaver til filmen (skrivbar pdf)
Lille billedeDownload lærervejledning til filmen (pdf)
I et demokratisk samfund er det vigtigt, at borgerne kan følge med i, hvad politikerne laver. Det sørger medierne bl.a. for. Politikerne er også afhængige af medierne, når de skal have deres politiske budskaber ud til borgerne. 

Se filmen og bliv klogere på forholdet mellem politikerne og medierne. 
Lille billedeDownload elevopgaver til filmen (skrivbar pdf)
Lille billedeDownload lærervejledning til filmen (pdf) 
De 179 medlemmer af Folketinget, som laver landets love, er afhængige af input og viden fra det omgivende samfund.

 

Se filmen og bliv klogere på, hvordan f.eks. interesseorganisationer og græsrodsbevægelser kan få indflydelse på Folketingets beslutninger om, hvordan lovgivningen skal se ud.  
Lille billedeDownload elevopgaver til filmen (skrivbar pdf)
Lille billedeDownload lærervejledning til filmen (pdf)

 

Det er en central del af vores demokrati, at vi alle frit kan sige vores mening. Den demokratiske samtale finder hele tiden sted og lever af, at vi lytter til hinanden og indgår kompromiser. Den er en del af vores allesammens hverdag. 

Se filmen og bliv klogere på den demokratiske samtale. 
Lille billedeDownload elevopgaver til filmen (skrivbar pdf)
Lille billedeDownload lærervejledning til filmen (pdf)
De love, der gælder i Danmark, bliver ikke allesammen lavet i Folketinget. EU laver også regler, og de påvirker stort og småt i vores hverdag.
 
Se filmen og bliv klogere på, hvad EU bestemmer.

 

EU laver love, som gælder for alle borgere i EU-landene. Før en idé kan blive til lov i hele EU, så skal Europa-Kommissionen stille et forslag, som Ministerrådet og Europa-Parlamentet kan blive enige om at vedtage.
 
Se filmen og bliv klogere på, hvordan en lov bliver vedtaget i EU.

 


EU er en forening af lande. Hvis et land ønsker at være med, kan det ikke bare melde sig ind. Et land, der ansøger om at blive medlem af EU, skal leve op til en række krav.
 
Se filmen og bliv klogere på, hvad der skal til for at blive medlem af EU.

 

EU-samarbejdet dækker vidt og bredt. Sådan har det ikke altid været. Oprindeligt var det et samarbejde for seks lande om kul og stål. Igennem årene er flere lande blevet medlemmer, og de har besluttet at samarbejde om flere forskellige emner. 
 
Se filmen og bliv klogere på hovedtrækkene i EU’s historie.

 

I sommeren 1992 sendte Danmark chokbølger gennem Europa: Et flertal af danskerne stemte nej til en ny EU-traktat ved en folkeafstemning. Det var ikke sket før, og nejet skabte tvivl om det europæiske projekt.
 
Se filmen og bliv klogere på det danske nej til Maastrichttraktaten.