Socialistisk Folkeparti,
Pia Olsen Dyhr - Fotograf Steen Brogaard

Pia Olsen Dyhr (SF)

Medlem af Folketinget, Socialistisk Folkeparti

Partiformand

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4426
E-mailadresse:

Pia Olsen Dyhr, født 30. november 1971 i Vallensbæk. Gift.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Københavns Storkreds fra 18. juni 2015.
Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Nordsjællands Storkreds fra 13. november 2007 til 18. juni 2015.
Midlertidigt folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Frederiksborg Amtskreds fra 28. november 2006 til 15. december 2006.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Brønshøjkredsen fra 2014.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Nørrebrokredsen fra 2014.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Slotskredsen fra 2014.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Sundbyøsterkredsen fra 2014.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Hillerødkredsen fra 2007 til 2014.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Fredensborgkredsen fra 2004 til 2006.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Nyborgkredsen fra 1998 til 2004.


Parlamentarisk karriere
Transportminister fra 9. august 2013 til 3. februar 2014.
Handels- og investeringsminister fra 3. oktober 2011 til 9. august 2013.
Partiformand for Socialistisk Folkeparti fra 2014.


Uddannelse og erhverv
Kandidat i statskundskab, Københavns Universitet (orlov 2000-2010), fra 1992 til 2010.

Politisk koordinator, CARE Danmark, fra 2006 til 2007.
International koordinator, Danmarks Naturfredningsforening, fra 2003 til 2006.
Miljøpolitisk medarbejder, Danmarks Naturfredningsforening, fra 2000 til 2003.


Tillidshverv
Formand for Socialistisk Folkepartis Ungdom 1996-1998. Medlem af Nævnet vedrørende EU-Oplysning 2001-2005. Næstformand for Mellemfolkeligt Samvirke 2002-2004. Formand for 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling 2006-2007. Medlem af Handelshøjskolens tænketank Forum Europa 2006-2010.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Energi- Forsynings- og Klimaudvalget
Kirkeudvalget
Kulturudvalget
Miljø- og Fødevareudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Energiordfører
Klimaordfører

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [02.05.2018]