Dansk Folkeparti,
Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti - Fotograf Steen Brogaard

Alex Ahrendtsen (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

Forlægger

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5105
E-mailadresse:
Hjemmeside:

Alex Ahrendtsen, født 14. februar 1967 i Kolding, søn af pensioneret entreprenørformand og tømrer Henning Ahrendtsen og pensioneret korrespondent Marianne Ahrendtsen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Fyns Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Odense Sydkredsen fra 2007.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Svendborgkredsen fra 2001 til 2007.


Parlamentarisk karriere
Kulturordfører og folkeskoleordfører fra 2011.


Uddannelse og erhverv
Cand.mag. i dansk, litteratur, religion og oldgræsk, Odense Universitet, fra 1989 til 1996.

Forlægger, Trykkefrihedsselskabets Bibliotek, Odense, fra 2007 til 2014.
Forlægger, Lysias, fra 2003.
Forfatter på forskellige forlag, fra 1997.
Receptionist, underviser, redaktør, tekstforfatter, produktionsmedhjælper og selvstændig, fra 1996 til 2007.


Tillidshverv
Medlem af Odense Byråd fra 2006.


Publikationer
Har skrevet »Indsigt eller fordom – Missionen i litteraturen fra Aakjær til Høeg«, Lohse, 1997, »Martin A. Hansen og Indre Mission«, Odense Universitetsforlag, 1997, »Den danske ligevægt«, Frihedsbrevet, 2002, »Danmark – Fortællinger ved kornmod«, Lysias, 2003, og »Når danskere bøjer af – Islamiseringen af Odense«, Trykkefrihedsselskabets Bibliotek, 2009.

Hvervregisteret

Lønnede bestyrelsesposter

Formand for Odense teater.

Selvstændig virksomhed

Lysias. Forlagsvirksomhed.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]