Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 368

Af SKAT’s kontrolaktivitetsplan 2018, jf. SAU alm. del – bilag 177, fremgår det, at flere af skattekontrolprojekterne går direkte på at anvende anmærkninger fra en revisor til at identificere og rette op på snyd (se eksempelvis side 19), på den baggrund bedes ministeren svare på følgende spørgsmål: - Er ministeren enig i, at sådanne kontrolprojekter kun iværksættes, fordi SKAT og Skatteministeriet netop mener, at revision og eventuelle anmærkninger har betydning for skattekontrollen? - Er ministeren enig i, at sådanne kontroltiltag er afhængig af, og reelt kun kan gennemføres, såfremt virksomheder bliver revideret af en revisor? - Kan ministeren redegøre for, hvordan skattekontrollen bliver tilrettelagt i forhold til de virksomheder, der slet ikke bruger revisor, og som derfor af gode grunde ikke kan have fået anmærkninger fra en revisor?
Dato: 19-04-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: skattekontrol

Endeligt svar

Dokumentdato: 15-05-2018
Modtaget: 15-05-2018
Omdelt: 15-05-2018

SAU alm. del - svar på spm. 368 om SKAT’s kontrolaktivitetsplan 2018, fra skatteministeren

SAU alm. del - svar på spm. 368.pdf
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 19-04-2018
Modtaget: 19-04-2018
Omdelt: 19-04-2018

Spm. om SKAT’s kontrolaktivitetsplan 2018, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version