Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 312

Er ministeren enig i konklusionerne i rapporten ”Loss of Revenues in Passenger Car Taxation due to Incorrect CO2-values in 11 EU-states” udgivet af den grønne gruppe i EU den 10. marts 2018 om, at bilindustriens konsekvente undervurdering af CO2-udledning fra deres biler har kostet den danske stat indtægter i manglende afgifter i omegnen af 24 milliarder kr. i perioden 2010-2016? Såfremt ministeren er uenighed i rapportens konklusioner, bedes ministeren redegøre for, hvilket provenutab han i så fald mener, at den danske stat har lidt som følge af bilindustriens undervurdering af bilernes CO2-udledninger.
Dato: 15-03-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: EU, motorkøretøjer

Endeligt svar

Dokumentdato: 11-04-2018
Modtaget: 11-04-2018
Omdelt: 11-04-2018

SAU alm. del - svar på spm. 312 om ministeren er enig i konklusionerne i rapporten ”Loss of Revenues in Passenger Car Taxation due to Incorrect CO2-values in 11 EU-states” udgivet af den grønne gruppe i EU den 10. marts 2018, fra skatteministeren

SAU alm. del - svar på spm. 312.pdf
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 15-03-2018
Modtaget: 15-03-2018
Omdelt: 15-03-2018

Spm. om ministeren er enig i konklusionerne i rapporten ”Loss of Revenues in Passenger Car Taxation due to Incorrect CO2-values in 11 EU-states” udgivet af den grønne gruppe i EU den 10. marts 2018, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version