Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 113

Ministeren bedes redegøre for, hvad provenuet har været ved lønsumsafgiften for finanssektoren i perioden 2006-2016, og hvad det skønnes at blive frem til 2021. Ministeren bedes for samme periode redegøre for den samlede skatteudgift både i 2006-2016 og skønnet frem til 2021. Ministeren bedes endvidere redegøre for, hvad merprovenuet ville være, hvis man erstattede lønsumsafgiften med en balanceskat. Ministeren bedes redegøre for provenuvirkningen ved indførsel af en balanceskat på henholdsvis 0,05 pct., 0,07 pct. og 0,1 pct. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb, og efter adfærd samt i varig virkning.
Dato: 27-11-2017
Status: Endeligt besvaret
Emne: økonomi og finans

Endeligt svar

Dokumentdato: 29-01-2018
Modtaget: 29-01-2018
Omdelt: 30-01-2018

SAU alm. del - svar på spm. 113 om, hvad provenuet har været ved lønsumsafgiften for finanssektoren i perioden 2006-2016, og hvad det skønnes at blive frem til 2021, fra skatteministeren

SAU alm. del - endeligt svar på spm. 113.docx
Html-version
SAU alm. del – bilag 240 (2013-14).pdf
Html-version

Foreløbigt svar

Dokumentdato: 19-12-2017
Modtaget: 19-12-2017
Omdelt: 19-12-2017

SAU alm. del - foreløbigt svar på spm. 113 om, hvad provenuet har været ved lønsumsafgiften for finanssektoren i perioden 2006-2016, og hvad det skønnes at blive frem til 2021, fra skatteministeren

SAU alm. del. - foreløbigt svar på spm. 113.pdf
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 27-11-2017
Modtaget: 27-11-2017
Omdelt: 27-11-2017

Spm. om, hvad provenuet har været ved lønsumsafgiften for finanssektoren i perioden 2006-2016, og hvad det skønnes at blive frem til 2021, til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version