L 76 Forslag til lov om ændring af lægemiddelloven og vævsloven.
(Sikkerhedskrav til lægemidlers emballage og øget sikkerhed ved distribution og eksport af humane væv og celler m.v.).
Af: Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V)
Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra sundheds- og ældreministeren
Emne: praksissektoren og kommunale sundhedsordninger

Filer