L 73 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven.
(Regler for private ambulanceberedskaber, honorarer til medlemmer af patientinddragelsesudvalg, personkreds i sundhedshuse m.v.).
Af: Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V)
Udvalg: Sundheds- og Ældreudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 04-12-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 11-12-2015
Betænkning afgivet 19-01-2016
2. behandlet/direkte til 3. behandling 02-02-2016
3. behandlet, vedtaget 11-02-2016
Ministerområde:
Sundheds- og Ældreministeriet
Resumé:
Lovforslaget fastlægger og præciserer regler på en række områder:

- Præcisering af regionernes mulighed for at delegere kompetence til at indgå aftale under det udvidede frie sygehusvalg.
- Etablering af hjemmel til at fastsætte nærmere regler om ambulancernes bemanding, udstyr og indretning, herunder regler for uddannelse af ambulancemandskabet.
- Præcisering af kommunernes mulighed for at yde befordring til alment praktiserende læge og speciallæge som alternativ til befordringsgodtgørelse.
- Etablering af hjemmel til, at regionerne kan yde medlemmer af patientinddragelsesudvalg diæter m.m.
- Ændring af loven, så de lokaler (sundhedshuse), som regioner og kommuner kan etablere og udleje, kan bebos af en bredere kreds af personer m.v. med tilknytning til sundhedsvæsnet.
- Øget mulighed for at udleje lokaler i sundhedshuse.
- Bemyndigelse til Styrelsen for Patientsikkerhed til at fastsætte regler for sygehuse, klinikker, praksis og lign. om offentliggørelse af Styrelsen for Patientsikkerheds påbud.

Loven træder i kraft den 1. juli 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 110 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0