L 35 Forslag til lov om ændring af myndighedsloven for Grønland, lov om ikrafttræden for Grønland af lov om ægteskabets retsvirkninger, retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland.
(Ændringer som følge af ikraftsættelse for Grønland af forældreansvarslovgivningen og lovgivningen om ægteskab mellem to personer af samme køn).
Af: Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)
Udvalg: Grønlandsudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 29-10-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 05-11-2015
Betænkning afgivet 17-12-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 14-01-2016
3. behandlet, vedtaget 19-01-2016
Ministerområde:
Social- og Indenrigsministeriet
Resumé:
Lovforslaget er en genfremsættelse af L 122 fra folketingsåret 2014-15, 2. samling. Baggrunden for forslaget er, at Grønlands Selvstyre har anmodet om, at den familieretlige lovgivning for Grønland bliver ajourført. Som et led i denne ajourføring er det hensigten med lovforslaget at sætte forældreansvarslovgivningen i kraft for Grønland.

Overordnet skal lovforslaget forbedre retsstillingen for børn i sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v., og lovforslaget indeholder bl.a., at et barns ret til begge forældre frem for forældres ret til barnet skal være det bærende element i afgørelse af sager om forældreansvar.

Herudover indeholder lovforslaget bestemmelser, som betyder, at reglerne om ægteskab mellem to personer af samme køn sættes i kraft for Grønland.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 108 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF, IA), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.