L 19 Forslag til udbudsloven.
Af: Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 07-10-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 29-10-2015
Betænkning afgivet 12-11-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 17-11-2015
3. behandlet, vedtaget 19-11-2015
Ministerområde:
Erhvervs- og Vækstministeriet
Resumé:
Lovforslaget gennemfører det reviderede udbudsdirektiv (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014), som skal være implementeret i medlemslandene senest i april 2016. Lovforslaget fastlægger procedureregler for offentlige indkøb og indeholder bl.a. regler om innovationspartnerskaber, elektronisk baserede indkøbsprocedurer og særlig adgang for små og mellemstore virksomheder og nystartede virksomheder.

Der er tale om en genfremsættelse af det forslag til udbudslov, der blev fremsat den 18. marts 2015 (L 164, folketingsåret 2014-15, 1. samling). I forhold til det tidligere fremsatte lovforslag er der foretaget visse ændringer og justeringer.