L 138 Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene boliger.
(Frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio m.v.).
Af: Kulturminister Bertel Haarder (V)
Udvalg: Kulturudvalget
Samling: 2015-16
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 26-02-2016
1. behandlet / henvist til udvalg 18-03-2016
Betænkning afgivet 11-05-2016
2. behandlet/direkte til 3. behandling 19-05-2016
3. behandlet, vedtaget 31-05-2016
Ministerområde:
Kulturministeriet
Resumé:
Lovforslagets formål er at sikre borgerne størst mulig frihed til selv at kunne vælge det udbud af radio- og tv-programmer, der passer bedst til husstandens behov, samtidig med at konkurrencen på tv-distributionsmarkedet vil blive øget. Dette skal ske ved at ændre lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene boliger.

Med lovforslaget foreslås det at indføre en forpligtelse til at sikre, at husstande får mulighed for at blive fritaget for tilslutning til fælles programforsyning i fællesantenneanlæg og betaling hertil.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 110 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.