L 97 Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling af byer.
(Forenkling og modernisering af lejelovgivningen).
Af: Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)
Udvalg: By- og Boligudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 17-12-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 15-01-2015
Betænkning afgivet 26-02-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 19-03-2015
3. behandlet, vedtaget 24-03-2015
Ministerområde:
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Resumé:
Lovforslaget er en opfølgning på det forlig, regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre) indgik med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten den 11. juni 2014 om en forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forslaget udmønter desuden regeringsgrundlaget i forhold til beskyttelse af lejere mod urimeligt høje regninger for istandsættelse ved fraflytning. Forslaget indeholder 11 elementer, der skal forenkle og modernisere lejelovgivningen uden at forrykke balancen mellem udlejer- og lejerinteresser.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL, KF (ved en fejl), ALT, SP), imod stemte 6 (LA), hverken for eller imod stemte 0.