L 90 Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ligningsloven og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
(Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte).
Af: Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (RV)
Udvalg: Uddannelses- og Forskningsudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 10-12-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 15-01-2015
Betænkning afgivet 10-03-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 17-03-2015
3. behandlet, vedtaget 19-03-2015
Ministerområde:
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Resumé:
Lovforslaget om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) forenkler regelsættet omkring SVU-ordningen. Fremover administreres SVU-ordningen decentralt af voksenuddannelsescentre og udvalgte professionshøjskoler. Arbejdsløshedskasserne, der kun havde få procent af administrationen på området, skal ikke længere deltage i administrationen af SVU-ordningen. Ligeledes forenkles mindstekravet til antallet af ugentlige undervisningstimer ved deltidsuddannelse. Endelig bemyndiges undervisningsministeren/uddannelsesministeren til at fastsætte regler om tilsyn med uddannelsesstedernes opgaver i denne forbindelse.

Der foreligger ikke et forlig bag forslaget, men ministeriet oplyser, at Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti før fremsættelsen har indikeret, at de vil stemme for forslaget.

Der blev efter fremsættelsen fremsat to ændringsforslag af ministeren.

Loven træder i kraft den 1. april 2015.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 109 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, ALT), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.