L 63 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven.
(Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere).
Af: Skatteminister Benny Engelbrecht (S)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 12-11-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 25-11-2014
Betænkning afgivet 10-12-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 12-12-2014
3. behandlet, vedtaget 18-12-2014
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Lovforslaget nedsætter det vederlagskrav, der giver adgang til beskatning under forskerskatteordningen fra 70.600 kr. til 60.600 kr. (2014-niveau) månedligt. Forslaget har til formål at tiltrække flere personer til vigtige nøglefunktioner i Danmark.

Forslaget udmønter en del af regeringens (Socialdemokratiet og Radikale Venstre) aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti om en reform af international rekruttering, »Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft«.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 101 (V, S, DF, RV, SF, LA, KF, UFG), imod stemte 8 (EL), hverken for eller imod stemte 0.