L 55 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love.
(Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond).
Af: Skatteminister Benny Engelbrecht (S)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 05-11-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 02-12-2014
Betænkning afgivet 10-12-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 16-12-2014
3. behandlet, vedtaget 19-12-2014
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), SF og Enhedslisten har den 3. oktober 2014 opnået en forståelse om en pensionspakke. Det foreslås for det første at forlænge den eksisterende afgiftsrabat på 2,7 procentpoint med 1 år til 2015 af overførsler, herunder konverteringer, af en fradragsberettiget kapitalpension eller supplerende engangsydelse til en ikkefradragsberettiget aldersopsparing m.v. henholdsvis supplerende engangssum.

Det foreslås for det andet at nedsætte afgiften på udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) med 2,5 procentpoint. Det foreslås desuden, at beløb, der den 1. januar 2015 eller senere overføres fra LD til en kapitalpension, ved rettidig udbetaling behandles på samme måde, som hvis de var blevet stående i LD i relation til muligheden for afgiftsnedsættelse.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 97 (V, S, RV, SF, EL, LA, KF, UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 13 (DF).