L 137 Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien.
(Fastlæggelse af mindreårige psykiatriske patienters retsstilling, indførelse af ny formålsbestemmelse, skærpede kriterier for tvangsfiksering, ændring af kriterierne for åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer og ejendele samt kropsvisitation m.v.).
Af: Minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup (S)
Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 05-02-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 26-02-2015
Betænkning afgivet 14-04-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 21-04-2015
3. behandlet, vedtaget 28-04-2015
Ministerområde:
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Resumé:
Psykiatriudvalget udgav i oktober 2013 rapporten »En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser«. Lovforslaget implementerer en række af psykiatriudvalgets anbefalinger og har bl.a. til formål at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien. Desuden skal lovforslaget begrænse forekomsten af rusmidler og farlige genstande på de psykiatriske afdelinger.

Loven træder i kraft den 1. juni 2015.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 100 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, ALT), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.