L 134 Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger.
(Forbud mod seksuel omgang eller seksuelle handlinger med dyr, forbud mod salg af hunde på markeder, avl af familie- og hobbydyr, ændret rådsstruktur m.v.).
Af: Fødevareminister Dan Jørgensen
Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 05-02-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 24-02-2015
Betænkning afgivet 08-04-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 14-04-2015
3. behandlet, vedtaget 21-04-2015
Ministerområde:
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Resumé:
Med lovforslaget indføres der et forbud mod seksuel omgang eller seksuelle handlinger
med dyr. Bestemmelsen omfatter alle personer og ikke kun dyrets ejer. Undtaget fra bestemmelsen er dog bl.a. handlinger, som har veterinærmedicinsk eller zooteknisk årsag.

Med lovforslaget bliver der desuden gennemført en række tiltag, som indgår i initiativet »Et bedre hundeliv«. Formålet er at forbedre hundes velfærd ved at ruste kommende hundeejere til at træffe beslutning om at anskaffe hund på et oplyst grundlag. Det bliver derfor forbudt at sælge hunde på markeder.

Derudover får fødevareministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om avl af hunde, katte og andre familie- og hobbydyr. Formålet med bemyndigelsen er at sikre, at familie- og hobbydyr avles på en måde, så dyrene ikke får velfærds- og sundhedsmæssige problemer.

Endelig foreslås der ændringer i rådsstrukturen på dyrevelfærds- og veterinærområdet. Det foreslås i den forbindelse, at Dyreværnsrådet og Rådet vedrørende Hold af Særlige Dyr nedlægges. De opgaver, som Rådet vedrørende Hold af Særlige Dyr har varetaget, foreslås i hovedtræk overdraget til Det Veterinære Sundhedsråd. Det foreslås, at Dyreværnrådets opgaver fremover varetages af Det Dyreetiske Råd.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 91 (V, S, DF, RV, SF, KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller imod stemte 8 (EL).