B 9 Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med bundfradrag og progressiv afgift på energi og vand.
Udvalg: Klima-, Energi- og Bygningsudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Bortfaldet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 10-10-2014
1. behandlet/henvist til udvalg 04-12-2014
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Beslutningsforslaget går ud på at gennemføre et forsøg med bundfradrag og progressiv afgift på energi og vand. Hensigten er dels at modvirke den sociale slagside ved grønne afgifter, dels at øge motivationen til at reducere overforbrug.