Beslutningsforslag

Din søgning gav 172 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Forslagsstillere Samling
B 172 Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige. Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL) 2014-15 (1. samling)
B 171 Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af spærretiden for pensionistkort i hovedstadsområdet. Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette Hjermind Dencker (DF), Søren Espersen (DF), Morten Marinus (DF), Peter Skaarup (DF) 2014-15 (1. samling)
B 170 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget. 2014-15 (1. samling)
B 169 Forslag til folketingsbeslutning om tildeling af betinget indfødsret. Christian Langballe (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Peter Skaarup (DF) 2014-15 (1. samling)
B 168 Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve tvangen over for kommuner til at inddrage private leverandører i levering af hjemmehjælp. Finn Sørensen (EL), Rosa Lund (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Pernille Skipper (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL) 2014-15 (1. samling)
B 167 Forslag til folketingsbeslutning om øget ansættelsesretlig beskyttelse af offentligt ansatte, der anvender deres ytringsfrihed. Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Pernille Vigsø Bagge (SF), Jonas Dahl (SF) 2014-15 (1. samling)
B 166 Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2013. 2014-15 (1. samling)
B 165 Forslag til folketingsbeslutning om at skærpe straffen for dømte, der udebliver fra afsoning. Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Karsten Lauritzen (V), Karsten Nonbo (V), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Anders Samuelsen (LA) 2014-15 (1. samling)
B 164 Forslag til folketingsbeslutning om nedlæggelse af Irak- og Afghanistankommissionen. Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Pia Kjærsgaard (DF) 2014-15 (1. samling)
B 163 Forslag til folketingsbeslutning om én indgang til det offentlige via kommunernes borgerservice. Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette Hjermind Dencker (DF), Mikkel Dencker (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Morten Marinus (DF), Peter Skaarup (DF) 2014-15 (1. samling)
B 162 Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 108 af 19. marts 2015 om styrket indsats mod terror tilbage. Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Mai Mercado (KF) 2014-15 (1. samling)
B 161 Forslag til folketingsbeslutning om underretningspligt, når vanrøgt af dyr bliver observeret. Dennis Flydtkjær (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Mette Hjermind Dencker (DF), Søren Espersen (DF), Morten Marinus (DF), Peter Skaarup (DF) 2014-15 (1. samling)
B 160 Forslag til folketingsbeslutning om at gøre generationsskifte i familievirksomheder lettere. Brian Mikkelsen (KF), Mike Legarth (KF) 2014-15 (1. samling)
B 159 Forslag til folketingsbeslutning om, at udlændinge, som PET advarer imod, ikke skal tildeles statsborgerskab og ikke skal optræde på lovforslag om indfødsrets meddelelse. Christian Langballe (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Peter Skaarup (DF) 2014-15 (1. samling)
B 158 Forslag til folketingsbeslutning om en rocker- og bandepakke. Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Mai Mercado (KF) 2014-15 (1. samling)
B 157 Forslag til folketingsbeslutning om studenterkørsel. Alex Ahrendtsen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) 2014-15 (1. samling)
B 156 Forslag til folketingsbeslutning om stop for offentligt betalt rejse ved familiesammenføring. Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF) 2014-15 (1. samling)
B 155 Forslag til folketingsbeslutning om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Bent Bøgsted (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Peter Skaarup (DF) 2014-15 (1. samling)
B 154 Forslag til folketingsbeslutning om permanent opholdstilladelse som betingelse for familiesammenføring til flygtninge. Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF) 2014-15 (1. samling)
B 153 Forslag til folketingsbeslutning om en uvildig undersøgelse af SKATs behandling af oplysninger vedrørende skattesnydere. Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Stine Brix (EL), Finn Sørensen (EL) 2014-15 (1. samling)
B 152 Forslag til folketingsbeslutning om modernisering af straffelovens kapitel 12 og 13. Marie Krarup (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Peter Skaarup (DF) 2014-15 (1. samling)
B 151 Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af den årlige 2-procentsbesparelse (»grønthøsteren«) på finanslovens § 19 (Uddannelses- og Forskningsministeriet) og § 20 (Undervisningsministeriet). Rosa Lund (EL), Pernille Skipper (EL) 2014-15 (1. samling)
B 150 Forslag til folketingsbeslutning om parallelaftale om Europol. Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Søren Espersen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF) 2014-15 (1. samling)
B 149 Forslag til folketingsbeslutning om at sikre fortrolighed mellem patient og læge. Lars Barfoed (KF), Mai Mercado (KF), Liselott Blixt (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Mette Bock (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Michael Aastrup Jensen (V), Ellen Trane Nørby (V) 2014-15 (1. samling)
B 148 Forslag til folketingsbeslutning om skærpet straf for at fremsætte bombetrusler, der forstyrrer den offentlige transport m.v. Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Anders Samuelsen (LA), Mai Mercado (KF) 2014-15 (1. samling)
Din søgning gav 172 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200