Socialudvalget (SOU) Alm. del
Samling: 2014-15 (1. samling)

Spørgsmål 30

Vil ministeren redegøre for regelgrundlaget vedrørende udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til familier, der varetager både hjemmetræning og hjemmeundervisning af et handicappet barn, herunder • hvordan tabt arbejdsfortjeneste opgøres i den situation, hvor den ene forælder varetager hjemmeundervisningen, mens den anden forælder varetager hjemmetræningen • hvorvidt der et loft over, hvor mange timer der maksimalt kan udbetales til tabt arbejdsfortjeneste • hvordan - eventuelt med bidrag fra undervisningsministeren - kommunen fastsætter antallet af undervisningstimer til et hjemmeundervist handicappet barn og • hvordan denne fastsættelse af timeantal til hjemmeundervisning fastsættes i forhold til antallet af timer til hjemmetræning?
Dato: 27-10-2014
Status: Endeligt besvaret
Emne: handicappede

Endeligt svar

Dokumentdato: 12-12-2014
Modtaget: 12-12-2014
Omdelt: 12-12-2014

SOU alm. del - svar på MFU spm. 30 om regelgrundlaget for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til familier, der varetager både hjemmetræning og hjemmeundervisning af et handicappet barn, fra ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold

SOU alm. del - svar på spm. 30.docx
Html-version

Foreløbigt svar

Dokumentdato: 14-11-2014
Modtaget: 14-11-2014
Omdelt: 14-11-2014

SOU alm. del - foreløbigt svar på MFU spm. 30 om regelgrundlaget for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til familier, der varetager både hjemmetræning og hjemmeundervisning af et handicappet barn, fra ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold

SOU_alm._del___forelbigt_svar_p_spm._30.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 27-10-2014
Modtaget: 27-10-2014
Omdelt: 27-10-2014

MFU spm. om regelgrundlaget for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til familier, der varetager både hjemmetræning og hjemmeundervisning af et handicappet barn, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version