Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU) alm. del spørgsmål

Din søgning gav 353 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
SOU Alm.del Spørgsmål 353 Spm. om Plejefamiliernes Landsforening der de sidste år har frarådet familier at blive plejefamilie pga. dårlige arbejdsforhold, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Ubesvaret 26-05-2015
(2014-15 (1. samling))
SOU Alm.del Spørgsmål 352 Spm. om Ankestyrelsens undersøgelse fra 2014: "Samarbejde mellem plejefamilier og kommuner", til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Ubesvaret 26-05-2015
(2014-15 (1. samling))
SOU Alm.del Spørgsmål 351 Spm. om anbringelser har en reel effekt for de udsatte børn, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Ubesvaret 26-05-2015
(2014-15 (1. samling))
SOU Alm.del Spørgsmål 350 Spm. om hvordan faldet af antal anbringelsesafgørelser hænger sammen med børnetallet, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Ubesvaret 26-05-2015
(2014-15 (1. samling))
SOU Alm.del Spørgsmål 349 Spm. om hvordan ministeren vil sikre en mere stabil kontakt fra sagsbehandleren i kommunerne til det enkelte plejebarn for dermed at undgå, at den unge oplever endnu et svigt i mødet med forskellige sagsbehandlere, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Ubesvaret 26-05-2015
(2014-15 (1. samling))
SOU Alm.del Spørgsmål 348 Spm. om udviklingen inden for kommunale plejefamilier, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Ubesvaret 26-05-2015
(2014-15 (1. samling))
SOU Alm.del Spørgsmål 347 Spm. om hvor bladet STOF kan ansøge om bevilling til fortsat drift, hvis ikke ministeren er villig til at finde ny finansiering til driften, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Ubesvaret 26-05-2015
(2014-15 (1. samling))
SOU Alm.del Spørgsmål 346 Spm. om hvordan bladet STOF indtil nu er finansieret, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Ubesvaret 26-05-2015
(2014-15 (1. samling))
SOU Alm.del Spørgsmål 345 Spm. om ministeren er bekendt med problemstillingen om, at nogle kommuner benytter reglerne om en hjemgivelsesperiode på helt op til 6 måneder for at forhindre eller udsætte at barnet kommer hjem til de biologiske forældre, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Ubesvaret 22-05-2015
(2014-15 (1. samling))
SOU Alm.del Spørgsmål 344 Spm. om det er rimeligt, at børn som har fået besked på, at de skal flytte hjem, skal vente op til 6 måneder pga. kommunens afgørelse om en lang hjemgivelsesperiode, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Ubesvaret 22-05-2015
(2014-15 (1. samling))
SOU Alm.del Spørgsmål 343 Spm. om reglerne om hjemgivelsesperiode i forbindelse med en anbringelse, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Ubesvaret 22-05-2015
(2014-15 (1. samling))
SOU Alm.del Spørgsmål 342 Spm. om at redegøre for hvilke udfordringer der er på stomi-området, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Ubesvaret 22-05-2015
(2014-15 (1. samling))
SOU Alm.del Spørgsmål 341 Spm. om en kommune selv kan afgøre hvilke typer af hjemmetræning til handicappede børn, som de vil give støtte til, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Ubesvaret 21-05-2015
(2014-15 (1. samling))
SOU Alm.del Spørgsmål 340 Spm. om Odense Kommune overholder lovgivningen i forhold til reglerne om hjemmetræning af handicappede børn, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Ubesvaret 21-05-2015
(2014-15 (1. samling))
SOU Alm.del Spørgsmål 339 Spm. om folkeskolen er forpligtet til at oplyse eller undervise børn om deres rettigheder eksempelvis undervise eller oplyse om FN’s Børnekonvention, til undervisningsministeren Ubesvaret 21-05-2015
(2014-15 (1. samling))
SOU Alm.del Spørgsmål 338 Spm. om baggrunden for lukningen af projektet Fængselsrejseholdet, som yder retshjælp og gældsrådgivning for nuværende og tidligere indsatte, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Ubesvaret 21-05-2015
(2014-15 (1. samling))
SOU Alm.del Spørgsmål 337 Spm. om baggrunden for det manglende fortsatte tilskud til Det Juridiske Rådgivningsteam for borgere, der er blevet visiteret til udredning i Myndighedsafdelingen for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus Kommune, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Ubesvaret 21-05-2015
(2014-15 (1. samling))
SOU Alm.del Spørgsmål 336 Spm. om hjemlen i svar på SOU alm. del - spm. 298, til justitsministeren Ubesvaret 21-05-2015
(2014-15 (1. samling))
SOU Alm.del Spørgsmål 335 Spm. om hvor mange kommuner der bruger frivillige til at ledsage ældre borgere med svær funktionsnedsættelse, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Ubesvaret 21-05-2015
(2014-15 (1. samling))
SOU Alm.del Spørgsmål 334 Spm. om hvor mange kommuner der specifikt nævner "ledsagelse" til bl.a. ældre med svær funktionsnedsættelse som en del af deres pårørendepolitikker, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Ubesvaret 21-05-2015
(2014-15 (1. samling))
SOU Alm.del Spørgsmål 333 Spm. om ministeren vil tage initiativ til en lovændring i fald lovgivningen ikke understøtter, at ældre med svær funktionsnedsættelse har ret til ledsagelse til f.eks. hospitalskontroller, behandling, eller under indlæggelse, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Ubesvaret 21-05-2015
(2014-15 (1. samling))
SOU Alm.del Spørgsmål 332 Spm. om hvad lovgivningen i form af hhv. serviceloven og sundhedsloven siger om retten til ledsagelse for ældre med svær funktionsnedsættelse, som har behov for ledsager til f.eks. hospitalskontroller, behandling m.v., og er kommunerne forpligtiget til at stille en ledsager til rådighed i den forbindelse, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Ubesvaret 21-05-2015
(2014-15 (1. samling))
SOU Alm.del Spørgsmål 331 Spm. om kommunerne fremadrettet aktivt ved enhver anbringelse, frivilligt eller tvang, skal tage stilling til, om der skal ske en tvangsadoption, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Ubesvaret 21-05-2015
(2014-15 (1. samling))
SOU Alm.del Spørgsmål 330 Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/5-15 fra ABAforeningen, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Ubesvaret 19-05-2015
(2014-15 (1. samling))
SOU Alm.del Spørgsmål 329 Spm. om en førtidspensionist skal kunne levere omfattende dokumentation for en midlertidig løsning, der skal understøtte datterens uddannelseschancer, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Ubesvaret 19-05-2015
(2014-15 (1. samling))
Din søgning gav 353 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200