L 22 Forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v.
Af: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)
Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 02-10-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 10-10-2013
Betænkning afgivet 03-04-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 22-04-2014
3. behandlet, vedtaget 29-04-2014
Ministerområde:
Erhvervs- og Vækstministeriet
Resumé:
Lovens formål er at tilvejebringe grundlaget for Danmarks ratifikation af den mellemstatslige aftale om en fælles patentdomstol. Det overordnede formål med den europæiske patentreform er at gøre det enklere og billigere at opnå og håndhæve patenter bredt i Europa. En dansk ratifikation af aftalen om en fælles patentdomstol indebærer, at den fælles patentdomstol som udgangspunkt får enekompetence til at træffe afgørelser i langt de fleste typer sager om europæiske patenter og enhedspatenter.
Afstemning:
Vedtaget 90 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, LA, KF) 21 stemmer imod forslaget (DF, EL) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget