L 187 Forslag til lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.
(Befordringsrabat og -godtgørelse til studerende ved videregående uddannelser, der berettiger til statens uddannelsesstøtte, og afskæring af godtgørelse efter en kilometersats i perioder med fjernundervisning m.v.).
Af: Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (RV)
Udvalg: Uddannelses- og Forskningsudvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 30-04-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 13-05-2014
Betænkning afgivet 02-06-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 04-06-2014
3. behandlet, vedtaget 11-06-2014
Ministerområde:
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Resumé:
Befordringsordningerne for studerende ved de videregående uddannelser udvides fra alene at omfatte uddannelsessøgende, der har ret til SU, til at omfatte alle studerende, der er indskrevet på videregående uddannelser, der berettiger til SU. Udenlandske studerende og betalingsstuderende er fremover med i denne ordning. Samtidig fjernes muligheden for kilometergodtgørelse til fjernstuderende, der har mindre end 50 pct. af undervisningen på uddannelsesstedet.
Afstemning:
Vedtaget 102 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF) 5 stemmer imod forslaget (LA) 3 stemmer hverken for eller imod forslaget (Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL))