L 103 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love.
(Fremrykning af skatte- og afgiftslempelser og forhøjelse af beskæftigelsesfradrag m.v.).
Af: Skatteminister Jonas Dahl (SF)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 20-12-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 14-01-2014
Betænkning afgivet 21-01-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 23-01-2014
3. behandlet, vedtaget 28-01-2014
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven er en udløber af aftale af 26. november 2013 om finansloven for 2014 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti. Ifølge loven fremrykkes tidligere aftalte skatte- og afgiftslempelser.

Fra »Aftaler om Vækstplan DK« fremrykkes til 2014 afskaffelsen af den vægtbaserede emballageafgift, forhøjelsen af skattekreditten for forsknings- og udviklingsaktiviteter i virksomhederne, længere momskredittider for små virksomheder, nedsættelsen af energiafgifterne på brændsler til proces til EU’s minimumsafgifter og fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring.

Fra »Aftale om en skattereform« fra 2012 fremrykkes forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget i perioden 2014-2017, og det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere fremrykkes, så det får fuld virkning fra 2014.
Afstemning:
Vedtaget 98 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF, UFG) 8 stemmer imod forslaget (EL) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget