L 174 Forslag til lov om ændring af lov om forurenet jord.
(Offentlig indsats over for jordforurening, der kan have skadelig virkning på vand eller natur, og nedlæggelse af Depotrådet m.v.).
Af: Miljøminister Ida Auken (SF)
Udvalg: Miljøudvalget
Samling: 2012-13
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-02-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 12-03-2013
Betænkning afgivet 25-04-2013
2. behandlet/direkte til 3. behandling 07-05-2013
3. behandlet, vedtaget 14-05-2013
Ministerområde:
Miljøministeriet
Resumé:
Lovens formål er at inddrage arealer med forurening eller forureningskilder, der kan have skadelig virkning på grundvand, overfladevand (vandløb, søer eller havet) eller internationale naturbeskyttelsesområder, under den offentlige undersøgelses- og afværgeindsats i lov om forurenet jord (jordforureningsloven). Derudover skal loven sikre, at regionernes oversigt over områder med offentlig indsats stemmer overens med vandplanerne og naturplanerne, således at den offentlige indsats efter jordforureningsloven er i overensstemmelse med planlægningen og prioriteringen af indsatserne i vandplanerne og naturplanerne.

Det foreslås endvidere at etablere et digitalt, offentligt register over forureningskortlagte grunde i stedet for matrikelregisteret. Endelig indeholder loven en forøgelse af forsikringsdækningen ved forureningsskader fra villaolietanke fra 2 mio. kr. til 4,162 mio. kr. inkl. moms.
Afstemning:
Vedtaget 102 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF) 5 stemmer imod forslaget (LA) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0