L 122 Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter.
(Hæftelse m.v. for registreringsafgift, justering af priser for registrering m.v. af køretøjer, regler om nummerpladeoperatører og teknisk justering af energiafgifter).
Af: Skatteminister Thor Möger Pedersen
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2011-12
Status: Delt

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-03-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 18-04-2012
Betænkning afgivet 16-05-2012
2. behandlet/direkte til 3. behandling 22-05-2012
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Formålet med loven er at rette op på nogle uhensigtsmæssigheder i reglerne om registrering af køretøjer, registreringsafgift af køretøjer og forbrugsregistrering af energiafgifter.
I loven indgår der regler, der skal bane vejen for den digitalisering af arbejdet med at registrere køretøjer, som skal finde sted medio 2012.
Der indgår også regler om forenkling og udligning af priserne for registrering af køretøjer og for nummerplader.
Derudover gør man reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift ved leasing smidigere ved at åbne for skift af leasingtager/-giver i en godkendt leasingkontrakt.
Oprindeligt forslag: