L 121 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn.
Af: Skatteminister Thor Möger Pedersen
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-03-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 18-04-2012
Betænkning afgivet 09-05-2012
2. behandlet/direkte til 3. behandling 22-05-2012
3. behandlet, vedtaget 24-05-2012
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven indebærer, at regeringen kan tiltræde en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn, som afløser den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst fra 1978.

Overenskomsten indeholder regler for, hvornår Danmark og Ungarn kan beskatte forskellige former for indkomst, som en person eller et selskab, der er hjemmehørende i den ene stat, modtager fra den anden stat, og om, hvordan dobbeltbeskatning undgås.

Overenskomsten omhandler bl.a. regler om beskatning af udbytter, renter og royalties og offentlige ydelser. Det indgår også, at private pensioner kan beskattes i kildestaten, hvis denne stat har givet fradrag for indbetalingerne. Der er i den forbindelse aftalt en overgangsordning for personer, som den 27. april 2011 var hjemmehørende i Ungarn og var begyndt at modtage pension, så disse personer bevarer den fritagelse for dansk beskatning af deres danske private pension, som de har efter den nuværende overenskomst.

Dobbeltbeskatning ophæves ved creditmetoden, så Danmark som bopælsstat nedsætter sin skat af indkomst fra Ungarn med den skat, der er betalt i Ungarn af denne indkomst. Nedsættelsen kan dog højst udgøre et beløb svarende til den danske skat, der falder på den ungarske indkomst.
Afstemning:
Vedtaget 109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget