L 120 Forslag til lov om indgåelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Brasilien.
Af: Skatteminister Thor Möger Pedersen
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 28-03-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 18-04-2012
Betænkning afgivet 09-05-2012
2. behandlet/direkte til 3. behandling 22-05-2012
3. behandlet, vedtaget 24-05-2012
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven indebærer, at regeringen kan tiltræde en protokol om ændring af den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Brasilien.

Formålet med protokollen er at få bragt nogle af bestemmelserne i den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst fra 1974 i overensstemmelse med, hvad der i mange år har været aftalt i andre danske dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Ændringerne angår den metode, som Danmark skal anvende til at lempe dobbeltbeskatning, når personer og selskaber, der er hjemmehørende i Danmark, modtager indkomst fra Brasilien og begge stater kan beskatte indkomsten efter overenskomstens andre bestemmelser.
Afstemning:
Vedtaget 110 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget