L 63 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven og andre skattelove.
(Ændring af sondringen mellem børsnoterede og unoterede aktier).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2008-09
Status: Bortfaldet

Lovforslag som fremsat

Fremsat: 13-11-2008

Fremsat: 13-11-2008

Lovforslag som fremsat

20081_l63_som_fremsat (html)