Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF) Alm. del
Samling: 2005-06

Spørgsmål 96

Hobbydyr der holdes som familiedyr for selvforsyning, bevarelse af racer o.lign. har oftest en værdi for ejerne, som ikke kan gøres op i penge. Tvangsnedslagtning af raske dyr opleves derfor som urimelig og uetisk af borgerne. I tilfælde af udbrud af Fugleinfluenza i Danmark, hvor hobbyavlere kommer ind under sikkerhedzoner omkring et sygdomsudbrud, vil ministeren så tilbyde, at hobbyavlere med prydfjerkræ, fugle, duer mv., der ikke er syge, kan foretage beskyttende foranstaltninger som alternativ til nedslagtning og destruktion med økonomisk kompensation?
Dato: 01-12-2005
Status: Endeligt besvaret

Endeligt svar

Dokumentdato: 22-12-2005
Modtaget: 22-12-2005
Omdelt: 22-12-2005

FLF alm. del - svar på spm. 96, fra familie- og forbrugerministeren

min svr spm 96.doc
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 01-12-2005
Modtaget: 01-12-2005
Omdelt: 01-12-2005

Spm. om ministeren vil tilbyde, at hobbyavlere med prydfjerkræ, fugle, duer mv., der ikke er syge, kan foretage beskyttende foranstaltninger som alternativ til nedslagtning og destruktion med økonomisk kompensation?, til familie- og forbrugerministeren