Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF) Alm. del
Samling: 2005-06

Spørgsmål 97

De store intensive dyrehold er meget sårbare for smitte fra årligt tilbagevendende fugletræk, og sygdomsudbrud er både en sundhedsrisiko og en belastning for det omgivende samfund. Massedestruktion af smittede husdyr og raske besætninger i sikkerhedszonerne er meget kostbart for skatteyderne og opfattes som uetisk af borgene. Vil ministeren arbejde for, at EU ændrer politik vedrørende bekæmpelsen af fugleinfluenza i kommercielle fjerkræbesætninger, så vaccination og forebyggelse tages i brug?
Dato: 01-12-2005
Status: Endeligt besvaret

Endeligt svar

Dokumentdato: 22-12-2005
Modtaget: 22-12-2005
Omdelt: 22-12-2005

FLF alm. del - svar på spm. 97, fra familie- og forbrugerministeren

min svr spm 97.doc
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 01-12-2005
Modtaget: 01-12-2005
Omdelt: 01-12-2005

Spm. om ministeren vil arbejde for, at EU ændrer politik vedrørende bekæmpelsen af fugleinfluenza i kommercielle fjerkræbesætninger, så vaccination og forebyggelse tages i brug?, til familie- og forbrugerministeren