L 121 Forslag til lov om ændring af barselsloven.
(Fraværsret til fædre og medmødre, hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, og fraværsret til begge adoptanter, hvis barnet dør inden den 32. uge efter modtagelsen af barnet).
Af: Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Ligestillingsudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 20-12-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 11-01-2018
Betænkning afgivet 17-01-2018
2. behandlet/direkte til 3. behandling 23-01-2018
3. behandlet, vedtaget 25-01-2018
Ministerområde:
Beskæftigelsesministeriet
Resumé:
Formålet med lovforslaget er at indføre ret til fravær på 14 uger til fædre og medmødre, hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen, således at de ligestilles med mødre i forhold til fraværsrettigheder efter barselsloven. Adoptanter får med lovforslaget samme rettigheder til fravær, så hver adoptionssøgende forælder har ret til 14 ugers fravær, i forbindelse med at det barn, der er adopteret, dør inden den 32. uge efter modtagelsen af barnet.

Lovforslaget udspringer af beslutningsforslag nr. B 108 (samlingen 2016-17). Beslutningsforslaget blev ikke vedtaget, men blev afsluttet med en beretning fra Folketingets Ligestillingsudvalg den 7. juni 2017. Af beretningen fremgik, at der i udvalget var enighed om, at partierne i forbindelse med finanslovsaftalen for 2018 skulle prioritere problemet med den manglende ret til fravær for fædre og medmødre med henblik på fremsættelse af lovforslag i folketingsåret 2017-18.

Lovforslaget træder i kraft den 1. februar 2018.

Afstemning:
Vedtaget 102 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget