L 121 Forslag til lov om ændring af barselsloven.
(Fraværsret til fædre og medmødre, hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, og fraværsret til begge adoptanter, hvis barnet dør inden den 32. uge efter modtagelsen af barnet).
Af: Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Ligestillingsudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Tidsplan

Fremsat 20-12-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 11-01-2018
Frist for spørgsmål 15-01-2018
Frist for politiske bemærkninger 16-01-2018
Frist for ændringsforslag 16-01-2018
Frist for svar 16-01-2018
Politisk drøftelse 17-01-2018
Betænkning afgivet 17-01-2018
2. behandlet/direkte til 3. behandling 23-01-2018
3. behandlet, vedtaget 25-01-2018