L 43 Forslag til lov om ændring af lov om kontinentalsoklen.
(Tilladelse til visse rørledningsanlæg på søterritoriet).
Af: Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)
Udvalg: Energi- Forsynings- og Klimaudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 04-10-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 12-10-2017
Betænkning afgivet 23-11-2017
2. behandlet/direkte til 3. behandling 28-11-2017
3. behandlet, vedtaget 30-11-2017
Ministerområde:
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Resumé:
Lovforslaget skaber hjemmel til at kunne inddrage udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske hensyn i vurderingen af konkrete ansøgninger om etablering af visse rørledningsanlæg på søterritoriet.

Afstemning:
Vedtaget 106 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget