L 108 Forslag til lov om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget.
Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 16-11-2017
1. behandlet / henvist til udvalg 23-11-2017
Betænkning afgivet 13-12-2017
2. behandlet/direkte til 3. behandling 15-12-2017
3. behandlet, vedtaget 19-12-2017
Ministerområde:
Folketinget
Resumé:
Formålet med lovforslaget er at skabe et retsgrundlag for en ordning, hvorefter borgere, der har valgret til Folketinget, kan indgive forslag med henblik på senere behandling som beslutningsforslag i Folketinget, og hvorved andre personer, der opfylder den samme betingelse, kan tilkendegive deres støtte til sådanne forslag (betegnet borgerforslag).

Lovforslaget er en del af udmøntningen af folketingsbeslutningen af 2. juni 2016 om mulighed for at få borgerdrevne beslutningsforslag behandlet i Folketinget (beslutningsforslag nr. B 169, folketingsåret 2015-16).

Med lovforslaget bemyndiges Folketingets formand til efter forhandling med næstformændene og efter forelæggelse for Udvalget for Forretningsordenen at fastsætte nærmere regler om ordningen for borgerforslag.
Afstemning:
Vedtaget 107 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget