Udlændinge- og Integrationsudvalget (UUI) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 279

Vil ministeren indhente en udtalelse fra Udlændingestyrelsen, der belyser, om styrelsen kan påpege noget sted i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen R.H. mod Sverige (sag nr. 4601/14), hvor domstolen forholder sig til forholdene i det sydlige og centrale Somalia uden for Mogadishu (jf. artiklen ”Fejl fra Udlændingestyrelsen rejser tvivl om hjemsendelse af somaliere”, Information, 20. december 2017)?
Dato: 05-01-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: Udlændingestyrelsen

Endeligt svar

Dokumentdato: 02-02-2018
Modtaget: 02-02-2018
Omdelt: 02-02-2018

UUI alm. del - svar på spm. 279 om ministeren vil indhente en udtalelse fra Udlændingestyrelsen, der belyser, om styrelsen kan påpege noget sted i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen R.H. mod Sverige (sag nr. 4601/14), hvor domstolen forholder sig til forholdene i det sydlige og centrale Somalia uden for Mogadishu (jf. artiklen ”Fejl fra Udlændingestyrelsen rejser tvivl om hjemsendelse af somaliere”, Information, 20. december 2017), fra udlændinge- og intgrationsministeren

UUI alm. del - svar på spm. 279.docx
Html-version
UUI alm. del - svar på spm. 278.docx
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 05-01-2018
Modtaget: 05-01-2018
Omdelt: 05-01-2018

Spm. om ministeren vil indhente en udtalelse fra Udlændingestyrelsen, der belyser, om styrelsen kan påpege noget sted i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen R.H. mod Sverige (sag nr. 4601/14), hvor domstolen forholder sig til forholdene i det sydlige og centrale Somalia uden for Mogadishu (jf. artiklen ”Fejl fra Udlændingestyrelsen rejser tvivl om hjemsendelse af somaliere”, Information, 20. december 2017), til udlændinge- og intgrationsministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version