Skatteudvalget (SAU) Alm. del
Samling: 2017-18

Spørgsmål 225

Ministeren bedes på baggrund af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 559 redegøre for, hvorvidt den beskrevne nedjustering af adfærdseffekterne har betydning for provenuvurderingerne af de tidligere nedsættelser i registreringsafgiften, således at disse aftaler er underfinansieret. Der tænkes især på L 69 fra 2015-16 og L 93 fra 2016-17. Ministeren bedes derfor også oplyse, hvad provenuestimatet er på disse lovforslag efter den beskrevne nedjustering.
Dato: 06-02-2018
Status: Endeligt besvaret
Emne: motorkøretøjer

Endeligt svar

Dokumentdato: 05-03-2018
Modtaget: 05-03-2018
Omdelt: 06-03-2018

SAU alm. del - svar på spm. 225 om, hvorvidt den beskrevne nedjustering af adfærdseffekterne har betydning for provenuvurderingerne af de tidligere nedsættelser i registreringsafgiften, jf. svar på spm. 559 (20161), fra skatteministeren

SAU 225 - endeligt svar.pdf
Html-version
SAU 577 fra FT.pdf
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 06-02-2018
Modtaget: 06-02-2018
Omdelt: 06-02-2018

Spm. om, hvorvidt den beskrevne nedjustering af adfærdseffekterne har betydning for provenuvurderingerne af de tidligere nedsættelser i registreringsafgiften, jf. svar på spm. 559 (20161), til skatteministeren

Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version